Omgevingsvergunningen 29-12-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-116918, Borchlandweg 6-10, het ontwikkelen van woningbouw (ontvangen 22-12-2021).

Duivendrecht

  • 2021-116201, Rijksstraatweg 179, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 21-12-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-116206, Rondehoep West 56A-57, het kappen van drie bomen i.v.m. noodinlaat Ronde Hoep (ontvangen 21-12-21).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen 

Duivendrecht

  •     2021-113184, De Slinger, het kappen van bomen (geen aanvraag, foutief gepubliceerd).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2021-111908, In de Korenmolen 30A, het verwijderen van een draagmuur (verzonden 23-12-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-091579, Klaproos 71, het uitbreiden van de woning (verzonden 21-12-2021);
  • 2021-105228, Sluisvaart 166, het wijzigen van de voorgevel en dichtzetten van een loggia (verzonden 22-12-2021)
  • 2021-100688, Koningin Emmalaan 16, het kappen van een boom (verzonden 23-12-21).

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreid)

De verleende omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 29 december 2021 tot en met 8 februari 2022 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 020-4962121. Tijdens deze terinzagelegging kan beroep worden aangetekend. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-030132, Waver 13, het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (verzonden 22-12-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.