Omgevingsvergunningen 28-04-2021

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2021-040111, Kruizemunthof 27, het vervangen van een kozijn ( ontvangen 15-04-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-040109, Holendrechterweg 54, het vervangen van een schuur (ontvangen 15-04-2021);
 • 2021-040107, Waver 40 B, het plaatsen van een kleine windmolen (ontvangen 15-04-2021).

Vergunningvrij/ ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-038404, Watersnip 20, het kappen van een boom (ingetrokken, verzonden 19-04-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-039452, H.J.E. Wenckebachweg 46, het maken van een uitrit (verzonden 19-04-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-023255, De Flinesstraat 2, het plaatsen van een dakterras en dakopbouw en veranderen van de entree (verzonden 16-04-2021)
 • 2021-022817, Spaklerweg 75, het aanpassen van de indeling en vernieuwen van kozijnen (verzonden 14-04-2021).

Duivendrecht

 • 2021-031252, In de Houtzaagmolen 28, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 19-04-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-035014, Rembrandt van Rijnweg 54, het kappen van een niet levensvatbare boom (verzonden 21-04-2021);
 • 2021-031259, Prinses Margrietlaan 2, het plaatsen van twee dakkapellen (verzonden 19-04-2021);
 • 2021-009865, Sluisvaart 48, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 19-04-2021).

Verleende tijdelijke omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-039030, Koningin Julianalaan 16, het tijdelijk plaatsen van een tent voor een periode van 3 maanden (verzonden, 20-04-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.