Omgevingsvergunningen 27-01-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-011898, Joan Muyskenweg 3, het aanvragen van een tijdelijke inrit. (ontvangen 15-01-2021);
  • 2021-012824, MediArena 2, het plaatsen van een singing zuil. (ontvangen  19-01-2021);
  • 2021-012128, Van der Madeweg 21, het creëren van een Padelsporthal. (ontvangen 14-01-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-012818, Waver 40 B, het aanleggen van een in/uitrit. (ontvangen 19-01-2021);
  • 2021-013185, Holendrechterzijweg A9, het aanleggen van een uitrit. (ontvangen 20-01-2021);

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-100611, Aart van der Neerweg 63, het wijzigen van een garage naar woning (vergunningsvrij, verzonden 20-01-2021)

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-104292, nabij Prins Bernhardlaan 15, het kappen van een boom (verzonden 21-01-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.