Omgevingsvergunningen 24-11-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2021-105208, Meidoornstraat 3, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 17-11-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-103611, Waver 25, het wijzigen van bestemming bedrijfswoning naar plattelandswoning (ontvangen 11-11-2021);
  • 2021-104362, Holendrechterweg 30a, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 15-11-2021);
  • 2021-105208, Sluisvaart 166, het wijzigen van de voorgevel van de woning (ontvangen 17-11-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-092297, van der Madeweg 40, het snoeien van drie bomen, het kappen van dertien bomen en het rooien van twee stronken (verzonden 17-11-2021);
  • 2021-080368, Reijgershof 71, het vervangen van het kozijn in de voorgevel (verzonden 18-11-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-094030, Prins Bernhardlaan 15, het kappen van drie bomen (verzonden 15-11-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.