Omgevingsvergunningen 24-03-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Duivendrecht

 • 2021-031252, In de Houtzaagmolen 28, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 16-03-2021);
 • 2021-031258, Rijksstraatweg, het uitbreiden van de fietsenstalling. (ontvangen 16-03-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-030132, Waver 13, een bedrijfswoning omzetten naar een plattelandswoning. (ontvangen 14-03-2021);
 • 2021-030632, Koningin Emmalaan 4, het uitbreiden van de woning en het verhogen van het dak. (ontvangen 15-03-2021);
 • 2021-031259, Prinses Margrietlaan 2, het plaatsen van een dakkapel, (ontvangen 16-03-2021);
 • 2021-03987, Boomvalk 12, het plaatsen van een steiger. (ontvangen 15-03-2021);
 • 2021-03989, Boomvalk 16, het plaatsen van een steiger. (ontvangen 15-03-2021);
 • 2021-03990, Boomvalk 10, het plaatsen van een steiger. (ontvangen 15-03-2021);

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-012818, Waver 40B, het aanleggen van een uitrit (verzonden 15-03-2021);

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-011898, Joan Muyskenweg 43, het aanleggen van een tijdelijke inrit op het perceel Joan Muyskenweg 43 voor een periode van maximaal drie jaar tot uiterlijk 31 december 2023 (verzonden op 12-3-2021);
 • 2021-023234, Buitensingel, het voormalig slibdepot, het kappen van 46 bomen (verzonden 17-03-2021);
 • 2021-012824, MediArena 2, het plaatsen van een reclamezuil (verzonden 16-03-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-016155, Rembrandt van Rijnweg 54, het wijzigen van de gevel op de begane grond (verzonden 17-03-2021);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.