Omgevingsvergunningen 22-09-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-086529, MediArena 2, het realiseren van een tijdelijke opnamelocatie op het parkeerterrein (ontvangen 15-09-2021).

Duivendrecht

  • 2021-086229, Michaëlplein 100, het afwijken van het bestemmingsplan ten bate van kamergewijze verhuur (ONTVANGEN 14-09-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-086526, Hoofdenburg 121, het veranderen van het vooraanzicht keukenraam (ontvangen 15-09-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-070997, Buitensingel 6, het plaatsen van een tijdelijke zendmast voor vijf jaar tot uiterlijk 22 juli 2026 (verzonden 15-09-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-071404, Koningin Julianalaan 32, het kappen van drie bomen (verzonden 14-09-2021);
  • 2021-061484, Rondehoep Oost 9B, het vervangen van een woonboot (verzonden, 10-09-2021);
  • 2021-073102, Vondelstraat, Prins Hendrikstraat en Raadhuislaan, het vervangen van acht bomen (verzonden 16-09-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.