Omgevingsvergunningen 21-07-2021

U vindt hieronder de ingediende aanvragen van omgevingsvergunningen en de verleende vergunningen.

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-068348, NB Borchlandweg, een tijdelijk fietspad en waterberging spotpark de Toekomst. (ontvangen 14-07-2021).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-025692, Middenweg, voormalig manegeterrein, het kappen van 58 bomen (ingetrokken, verstuurd 12-07-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-053425, Polderweg, het realiseren van Poort 23* tijdelijke uitweg ten bate van de verbreding van de A9 (verzonden 12-07-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.