Omgevingsvergunningen 21-04-2021

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouder-Amstel

 • 2021-036217, diverse locaties in Duivendrecht en Ouderkerk, het kappen van 48 bomen (ontvangen 01-04-2021).

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-039435, ASD MU ZO4 Holendrechterweg, het plaatsen van een reclamezuil (ontvangen 14-04-2021);
 • 2021-039452, H.J.E. Wenckenbachweg 46, het creëren van een uitrit (ontvangen 02-03-21);

Duivendrecht

 • 2021-036223, Rijksstraatweg, het kappen van 89 bomen (ontvangen 01-04-2021); 
 • 2021-037993, Rijksstraatweg 228, het verwijderen van een dode boom (ontvangen 07-04-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-037953, Jan Benninghweg 81, het plaatsen van een dakkaper en een dakkapel (ontvangen 07-04-2021);
 • 2021-037993, Nederhoven 81, het aanpassen van de gevel (ontvangen 07-04-2021);
 • Rectificatie: 2021-030632, Koningin Emmalaan 4 moet 44 zijn. Het uitbreiden van de woning en het verhogen van het dak (ontvangen 15-03-2021); 
 • 2021-038471, Nederhoven 20, het plaatsen van een rookafvoer pijp (ontvangen 09-04-2021);
 • 2021-038454, Nederhoven 79. Het plaatsen van een dakkaper en een dakkapel (ontvangen 09-04-2021);
 • 2021-038425, Polderweg 24, Kabelwerkzaamheden (ontvangen 09-04-2021);
 • 2021-038404, Watersnip 20, het kappen van 1 boom (ontvangen 08-04-2021).

Vergunningvrij/ingetrokkken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-009960, Rondehoep West 56A, het vernieuwen van het dak (geweigerd 12-04-2021).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

 • 2021-021396, Kloosterstraat 50, het vergroten van het balkon (verzonden 12-04-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-020463, Van der Madeweg 40 / Joan Muyskenweg 41, voor het wijzigen van de gevel van de drukkerij door het plaatsen van een sectionaal deur (verzonden 08-04-2021).

Duivendrecht

 • 2021-020492, Azaleastraat 40, het plaatsen van een dakterras op een uitbouw (legalisatieverzoek) (verzonden 08-04-2021); 
 • 2021-021396, Kloosterstraat 50, het vergroten van het balkon (verzonden 14-04-2021).     

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-021413, Hendrick van Avercamp 65, het plaatsen van een trap en een balkon (verzonden 12-04-2021). 

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.