Omgevingsvergunningen 20-10-2021

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2021-093592, Rijksstraatweg 131, het creëren van een woonfunctie in de oude school (ontvangen 10-10-2021);
 • 2021-094737, Waddenland 85, het afwijken van het bestemmingsplan (ontvangen 13-10-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-094022, Koningin Wilhelminalaan 27, het plaatsen van een dakkapel  (ontvangen 11-10-2021);
 • 2021-094030, Prins Bernhardlaan 15, het aanvragen van een kapvergunning (ontvangen 11-10-2021).

Buiten behandeling/geweigerde aanvragen 

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-0077954, H.J.E. Wenckebachweg 80, het plaatsen van lichtreclame (weigering verzonden 13-10-2021);
 • 2021-050075, Spaklerweg 75, het plaatsen van gevelreclame aan het bedrijfspand (weigering verzonden 13-10-2021).

Kennisgeving verleende definitieve omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

 • 2021-021382, Borchlandweg 18, voor het tijdelijk in gebruik nemen van het studiegebouw tot en met 10 april 2025 (verzonden 14-10-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 021-069146, Borchlandweg 18, het realiseren van een tijdelijke science hal de Nieuwe Toekomst (verzonden 11-10-2021);
 • 2021-069143, Borchlandweg 18, het realiseren van tijdelijke leslokalen de Nieuwe Toekomst (verzonden 13-10-2021);
 • 2021-069966, Ellermanstraat 31, het verlengen tijdelijk realiseren van een indoorcamping in een bestaande bedrijfshal voor een periode tot en met 1 januari 2027 (verzonden 13-10-2021).

Duivendrecht

 • 2021-088287, Waddenland 64, het constructief wijzigen van de woning (verzonden 13-10-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-081461, Jacob van Ruisdaelweg 29, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 11-10-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.