Omgevingsvergunningen 17-11-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-102001, Borchlandweg 6, het herstellen van het asfalt (ontvangen 05-11-2021);
  • 2021-102063, H.J.E. Wenckenbachweg 80, het plaatsen van een gevelreclame (ontvangen 08-11-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-101078, Hoger Einde-Zuid 15, het kappen van twee bomen (ontvangen 03-11-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-090381, De passage 7, het kappen van negen bomen ten behoeve van de aanleg van een bouwweg voor de Smart Mobility Hub (verzonden 08-11-2021).

Duivendrecht

  • 2021-089605, Abeelstraat 15, het plaatsen van zonnepanelen op de zuidgevel van de woning (verzonden 08-11-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-073101, Binnenweg 4, het plaatsen van twee overkappingen (verzonden 28-10-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.