Omgevingsvergunningen 17-03-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-028093, Strandvlietlaan 2, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 08-03-2021);
  • 2021-028109, Strandvlietlaan 4, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 08-03-2021);
  • 2021-028117, Strandvlietlaan 6, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 08-03-2021);
  • 2021-028229, Schoolweg 4, het realiseren van een gesloten bronsysteem (ontvangen 09-03-2021);
  • 2021-029187, Boterbloem 40, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 10-03-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-010581, Naast Wethouder Koolhaasweg 1, het plaatsen van een tuinhuisje/berging met toilet en het aanleggen van 3 beachvolleybalvelden (verzonden, 09-03-2021).

Verleende vergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-011149, De Flinesstraat 8-10/Van der Madeweg 21, het wijzigen van de functie van bedrijfsruimte naar een sportief–recreatieve functie voor twaalf indoor Padelbanen (verzonden 11-03-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-025036, Hoger Einde-Noord nabij 34, het kappen van 2 in zeer slechte staat verkerende bomen (verzonden 08-03-2021);
  • 2021-014249, Jacob van Ruisdaelweg 26, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 10-03-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.