Omgevingsvergunningen 15-12-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-110598, De Passage 7, het bouwrijp maken van het SMH (Smart Mobility Hub) (ontvangen 03-12-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-110213, gemeente Ouder-Amstel, het vervangen van risicovolle bomen en herbeplanting (ontvangen 01-12-2021);
  • 2021-110598, gemeente Ouder-Amstel, het vervangen van risicovolle bomen en herbeplanting (ontvangen 03-12-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2021-069579, Molenkade 27/28, het bouwen van zes pakhuizen (verzonden 09-12-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-095760, Gedempte Sluiskom 10, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 06-12-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.