Omgevingsvergunningen 15-09-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-083422, Hoofdenburg 49, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 03-09-2021);
  • 2021-084214, Jonge Linde 16, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 06-09-2021).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Duivendrecht

  • 2021-073550, Abeelstraat 15, het plaatsen van zonnepanelen op de zuidgevel woning (ingetrokken 02-09-2021).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • 2021-069579, Molenkade 27/28, het bouwen van zes pakhuizen (verzonden 06-09-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-071886, Waver 25, het herbouwen van de schuren en opstallen (verzonden 09-09-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier) 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-068765, De Passage 7, het kappen van 21 bomen en het verplanten van 2 bomen (verzonden 08-09-2021);
  • 2021-059901, De Flinesstraat 18A, het tijdelijk verlengen van het verkooppunt (verzonden 07-09-2021);
  • 2021-074287, Van der Madeweg 55, het plaatsen van een kozijn (verzonden 07-09-2021);
  • 2021-077494, Joop Geesinkweg 314, het aanpassen van de liftconstructie (verzonden 07-09-2021).

Duivendrecht

  • 2021-077867, Meidoornstraat 9, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 06-09-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.