Omgevingsvergunningen 14-07-2021

U vindt hieronder de ingediende aanvragen van omgevingsvergunningen en de verleende vergunningen.

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-065980, Spaklerweg 52, het vernieuwen van de gevels. (ontvangen 07-07-2021).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-051068, Aart van der Neerweg 33, het plaatsen van een fietsenhok (ingetrokken, verzonden 07-07-2021).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-052861, Jan Benninghweg 29, het uitbreiden van de woning (verzonden 07-07-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-046952, De Flinesstraat 9, het plaatsen van een kiosk (verzonden 02-07-2021);
  • 2021-048113, De Flinesstraat 6, het uitbreiden van een winkelpand aan de zijgevel (verzonden 02-07-2021).

Duivendrecht

  • 2021-047137, Basilicumhof 14, het vergroten van de woning (verzonden 05-07-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-050503, Watersnip 20, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 07-07-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.