Omgevingsvergunningen 14-04-2021

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-036241, Buitensingel 2a, het snoeien van een boom. (ontvangen 02-04-2021);
  • 2021-036241, Buitensingel 2a, het vervangen van een onveilige boom. (ontvangen 02-04-2021);
  • 2021-036577, Holterbergweg ZO1, het plaatsen van een reclamezuil. (ontvangen 06-04-2021);
  • 2021-036583, Holterbergweg ASD MU ZO1, het plaatsen van een reclamezuil. (ontvangen 06-04-2021);
  • 2021-036586, Holterbergweg ASD MU ZO2, het plaatsen van een reclamezuil. (ontvangen 06-04-2021);
  • 2021-036588, Holterbergweg ASD MU ZO3, het plaatsen van een reclamezuil. (ontvangen 06-04-2021);
  • 2021-036608, Borchlandweg 6, het organiseren van een feest. (ontvangen 06-04-2021);

Duivendrecht

  • 2021-036590, Kruizemunthof 13, het verplaatsen van een schutting.(ontvangen 06-04-2021);

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-020470, Van der Madeweg hoek Ellermanstraat, het knotten van een wilg (verzonden 07-04-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

•    2021-020452, Hendrick van Avercamp 63, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 06-04-2021);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.