Omgevingsvergunningen 10-11-2021

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-099477, Rondehoep Oost 29, het renoveren van het Gezellenhuis (ontvangen 29-10-2021);
  • 2021-099487, Boterbloem 10, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 29-10-2021);
  • 2021-100688, Koningin Emmalaan 16, het kappen van een boom (ontvangen 01-11-2021);
  • 2021-101078, Hoger Einde-Zuid 15, het kappen van twee bomen (ontvangen 03-11-2021).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-071886, Waver 25, het herbouwen van de schuren en opstallen (ingetrokken 28-10-2021). 

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-083422, Hoofdenburg 49, het plaatsen van een nieuw dakkapel in de voorgevel (verzonden 29-10-2021);
  • 2021-092308, Purperreiger 36, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 04-11-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.