Omgevingsvergunningen 10-03-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-025036, Hoger Einde-Noord 34, het kappen van 2 bomen (ontvangen 25-02-2021);
  • 2021-025692, voormalige manege terrein Middenweg, het kappen van 58 bomen (ontvangen 02-03-2021).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-009110, Holendrechterweg 10, het vervangen van een beschoeiing (vergunningsvrij, verzonden 02-03-2021)
  • 2021-022803, Hoofdenburg 121, het kappen van een boom (ingetrokken, verzonden 4-3-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2021-010726, Kloosterstraat 41, het doorbreken van een muur tussen keuken en woonkamer (verzonden 01-03-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.