Omgevingsvergunningen 09-06-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2021-052863, Meidoornstraat 5A, het aanbrengen van een gevelkozijn (ontvangen 28-05-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-052019, Klaproos 7, het plaatsen van een dakraam (ontvangen 27-05-2021);
  • 2021-052861, Jan Benninghweg 29, het uitbreiden van de woning (ontvangen 31-05-2021);
  • 2021-053425, Polderweg, het maken van een tijdelijke uitweg (ontvangen 01-06-2021);
  • 2021-053940, Prinses Marijkelaan 1 tot en met 15, het renoveren van 15 woningen (ontvangen 03-06-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2021-037973, Rijksstraatweg 228, het kappen van een dode boom (verzonden 28-05-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-040109, Holendrechterweg 54, het vervangen van een schuur (verzonden 31-05-2021);
  • 2021-037953, Jan Benninghweg 81, het aanpassen van de voorgevel (verzonden 02-06-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.