Omgevingsvergunningen 08-09-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2021-082214, In de Pelmolen 15, het maken van een raam in de voorgevel op de eerste verdieping (ontvangen 31-08-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-081461, Jacob van Ruisdaelweg 29, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 29-08-2021).

Buiten behandeling / geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-052019, Klaproos 7, weigeren van het plaatsen van een lichtstraat in het voordakvlak (verzonden 01-09-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-069143, Borchlandweg 18, het realiseren van tijdelijke leslokalen ten bate van de Nieuwe Toekomst (verzonden 02-09-2021);
 •  2021-069146, Borchlandweg 18, het realiseren van een tijdelijke science hal ten bate van de Nieuwe Toekomst (verzonden 02-09-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-050077, Spaklerweg 75, het plaatsen van gevelreclame aan de zijgevel van het bedrijfspand (verzonden 23-08-2021).

Duivendrecht

 • 2021-040111, Kruizemunthof 27, het bouwen van een kelder en vergroten van de woning aan de achterzijde (verzonden 31-08-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-052861, Jan Benninghweg 29, het uitbreiden van de woning (verzonden 27-08-2021);
 • 2021-055391, Achter Waver 52, het realiseren van een recreatieve onderkomen (verzonden 31-08-2021);
 • 2021-046944, Achterdijk 36, het realiseren van een dakterras en een dakkapel (verzonden 01-09-2021);
 • 2021-053940, Prinses Marijkelaan 1 tot en met 15, het renoveren van 15 woningen (verzonden 24-08-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.