Omgevingsvergunningen 06-10-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-090381, De Passage 7, het kappen van negen bomen (ontvangen 28-09-2021).

Duivendrecht

  • 2021-089605, Abeelstraat 15, het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen 24-09-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-089063, Waver 23, het maken van een toegangsvoorziening (ontvangen 23-09-2021);
  • 2021-089604, Porto Buenolaan 13, het vergroten van de woning (ontvangen 27-09-2021).

Vergunningsvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-075503, Hoger-Amstellaan 11, het aanleggen van een oprit (ingetrokken 23-09-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-073709, Joan Muyskenweg 39, het tijdelijk afwijken van het  bestemmingsplan naar het houden van een dansevenement (elektronische muziek) van 15 oktober 2021 tot en met 17 oktober 2021 in de parkeergarage en op het parkeerdek met maximaal 3.000 bezoekers per show (verzonden, 28-09-2021).

Duivendrecht

  • 2021-080347, Kloosterstraat 15A, het kappen van vier bomen (verzonden 29-09-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-076760, Groenling 10, het kappen van een spar (verzonden 28-09-2021);
  • 2021-071397, Jan Bulthuisstraat 3, het plaatsen van een aanbouw voorzijde woning (verzonden 29-09-2021);
  • 2021-088262, Koninginnenbuurt, het kappen van zevenenzestig bomen en het verplanten van drie bomen (verzonden 30-09-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.