Omgevingsvergunningen 06-04-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2021-034237, Kloosterstraat 46, het verwijderen van een binnenmuur. (ontvangen 25-03-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-034613, Purperreiger 50, het plaatsen van een dakopbouw. (ontvangen 29-03-2021);
  • 2021-035014, Rembrandt van Rijnweg 54, het kappen van 1 boom. (ontvangen 30-03-2021);

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-029187, Boterbloem 40, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 31-03-2021);

Verleende tijdelijke omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-010581, Wethouder Koolhaasweg 5, het tijdelijk plaatsen van een tuinhuisje/berging met toilet en overkapping het aanleggen van 3 volleybalvelden en plaatsen hekken (verzonden 31-03-2021)

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.