Omgevingsvergunningen 02-06-2021

U vindt hieronder de ingediende aanvragen van omgevingsvergunningen en de verleende vergunningen.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-050075, Spaklerweg 75, het plaatsen van een gevelreclame. (ontvangen 19-05-2021);
  • 2021-050077, Spaklerweg 75, het plaatsen van een gevelreclame. (ontvangen 19-05-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-050503, Watersnip 20, het plaatsen van een dakopbouw. (ontvangen 21-05-2021);
  • 2021-050505, Raadhuislaan 34, het vergroten van de bestaande dakkapellen en raam.(ontvangen 21-05-2021);
  • 2021-051068, Aart van de Neerweg 33, het plaatsen van een fietsenstalling in de voortuin. (ontvangen 25-05-2021);
  • 2021-050792, De Paarl 13, het plaatsen van een hijskraan. (ontvangen 22-05-2021);

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Duivendrecht

  • 2020-088081, het bouwen van een woonvilla en pakhuizen, Molenkade 27/28 (ingetrokken, verzonden 26-05-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouder-Amstel

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-112960, Kerkstraat 10, het onderhoud van de begraafplaats Beth Haim (verzonden 27-05-2021);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.