Omgevingsvergunningen 01-12-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-106713, Joan Muyskenweg, het herstellen van een damwand en kademuur (ontvangen 23-11-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-105901, Koningin Emmalaan 16, het plaatsen van een dakkapel op een bijgebouw (ontvangen 19-11-2021);
  • 2021-105915, Jacob van Ruisdaelweg 19, het verwijderen van een draagmuur (ontvangen 19-11-2021);
  • 2021-106304, Achterdijk 14, het vernieuwen van de aanbouw (ontvangen 22-11-2021).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-091575, Watersnip 20, het bouwen van een bijbehorend bouwwerk (ingetrokken 22-11-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-091598, Buitensingel 4 A, het kappen van zes bomen op het volkstuinpark (verzonden 25-11-2021).

Duivendrecht

  • 2021-090020, Begoniastraat 41 - 58, het verduurzamen van een blok woningen (verzonden 19-11-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-094022, Koningin Wilhelminalaan 27, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 24-11-2021);
  • 2021-095282, Gedempte Sluiskom 9, het herbouwen en uitbreiden van het woonhuis (verzonden 22-11-2021);
  • 2021-092310, Polderweg, het wijzigen van Poort 25 de oostelijke aansluiting komt te vervallen (verzonden 22-11-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.