Omgevingsvergunning voor kappen bomen Rijksstraatweg

De omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan de Rijksstraatweg is verleend. Deze omgevingsvergunning (2021-036223) staat vermeld in de publicatie Omgevingsvergunningen 21-04-2021.

Het kappen van deze bomen maakt onderdeel uit van het in december 2020 door het college vastgestelde ontwerp van het project Rijksstraatweg. Dit project is momenteel in voorbereiding. Het betreft een compleet project aan de buitenruimte, zowel bovengronds als ondergronds. 

In het voortraject zijn bewoners woonachtig aan de Rijksstaatweg bij de plannen betrokken. In het najaar van 2019, bij de start van de voorbereidingen, is een bewonersbijeenkomst geweest. Daarna hebben er sessies plaatsgevonden omtrent wensen voor het ontwerp en uitleg over de bomen en het groen. In oktober 2020 is het complete ontwerp (wegen en groen) digitaal aan de bewoners gepresenteerd. In december 2020 is het ontwerp door het college vastgesteld. 

Bekijk de Aanvraag vergunning voor kappen bomen Rijksstraatweg