Omgevingsvergunning 27-10-2021

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-095282, Gedempte Sluiskom 9, het herbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 14-10-2021);
  • 2021-095280, Binnenweg 21, het wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning (ontvangen 15-10-2021);
  • 2021-095756, Ambachtstraat 40, het bouwen van een bedrijfsloods (ontvangen 17-10-2021);
  • 2021-095760, Gedempte Sluiskom 10, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 16-10-2021);
  • 2021-095763, Holendrechterweg 15, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 15-10-2021);
  • 2021-096186, Zanglijster 3, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 19-10-2021);    
  • 2021-096195, Boterbloem 77, het plaatsen van een fietsenstalling in de voortuin (ontvangen 19-10-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-086529, (nabij) MediArena 22, het realiseren van een tijdelijke opname locatie terrein P plus. (verzonden 15-10-2021);
  • 2021-068348, (nabij) Buitensingel 6, een tijdelijk fietspad een waterberging en grond ingebruikname voor een aantal gronddepots (verzonden 18-10-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-086526, Hoofdenburg 121, het veranderen van het vooraanzicht van het keukenraam (verzonden 21-10-2021).