Omgevingsvergunning 22-12-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2021-113184, De Slinger, het kappen van bomen (ontvangen 13-12-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-112676, Achterdijk 14, het slopen van de aanbouw (ontvangen 09-12-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • 2021-097731, Burgemeester van Damstraat 3, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 13-12-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2021-093592, Rijksstraatweg 131, wijzigen bestemming maatschappelijk naar wonen (verzonden 10-11-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-090003, Coen van Boshuizenlaan 77, het plaatsen van een zijraam in het hoekhuis (verzonden 16-12-2021);
  • 2021-093211, Rondehoep Oost 12G, een aanbouw op de begane grond en eerste verdieping van de woning (ontvangen 20-12-2021).