Omgevingsvergunning 21-01-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-011149, De Flinesstraat 8-10 / Van der Madeweg 21, het toestaan van sportief en recreatief gebruik (ontvangen 13-01-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-009865, Sluisvaart 48, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 10-01-2021);
 • 2021-010581, Wethouder Koolhaasweg 1, Het plaatsen van een tuinhuisje/berging met toilet (ontvangen 11-01-2021);
 • 2021-008768, Klaproos 15, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 06-01-2021);
 • 2021-010726, Kloosterstraat 41, het doorbreken van de muur tussen keuken en woonkamer (ontvangen 12-01-2021);
 • 2021-010687, Burgemeester Stramanweg, het kappen van 2 bomen (ontvangen 12-01-2021);
 • 2021-011143, Kadastraal G 1923 Tuindorp, het bouwen van een 2 onder een kap (ontvangen 13-01-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

 • 2020-099997: Burgemeester van Damstraat 2, het verbouwen en uitbreiden van de woning. (verzonden 07-01-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-104292, nabij Prins Bernhardlaan 15, het kappen van een boom (verzonden 14-01-2021);
 • 2020-102209, Swanevelt 42, het realiseren van een nieuw te bouwen steiger (verzonden 14-01-2021);
 • 2020-101441, Coen van Boshuizenlaan 38, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 08-01-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-109570, MediArena 2, het verplanten van 1 boom (verzonden 14-01-2021).

Duivendrecht

 • 2020-087621, Burgemeester van Damstraat 4, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (verzonden op 7-1-2021);
 • 2020-101459: Waddenland 76, het realiseren van een dakopbouw (verzonden op 13 januari 2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-102210, Coen van Boshuizenlaan 78, het maken van een opbouw op de 1e verdieping (verzonden 13-01-2021);
 • 2020-089830: Waver 51 A, het verbouwen en uitbreiding van het woonhuis (verzonden op 13 januari 2021).