Omgevingsvergunning 20-05-2021

U vindt hieronder de ingediende aanvragen van omgevingsvergunningen en de verleende vergunningen.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-046952, De Flinesstraat 9, het plaatsen van een kiosk. (ontvangen 10-05-2021);

Duivendrecht

  • 2021-047137, Basilicumhof 14, de balkons bij de woning betrekken. (ontvangen 11-05-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-046944, Achterdijk 36, het plaatsen van een dakterras en dakkapel. (ontvangen 10-05-2021);
  • 2021-047132, Boterbloem 4, het uitbreiden van de garage. (ontvangen 11-05-2021);

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • 2021-031258, station Duivendrecht, het uitbreiden van de fietsenstalling 

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-036233, Buitensingel 2 A, het kappen van een onveilige boom (verzonden 12-05-2021);
  • 2021-036241, Buitensingel 2 A, het snoeien van een in slechte staat verkerende boom (verzonden 12-05-2021);

Duivendrecht

  • 2021-036223, Rijksstraatweg, het kappen van 90 bomen en het her beplanten van 124 bomen in verband met groot onderhoud van de straat en werkzaamheden aan riolering (verzonden 12-05-2021);