Omgevingsvergunning 18-08-2021

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-076762, Van der Madeweg 40, het aanpassen van het nieuwe kantoorgebouw (ontvangen 11-08-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-075503, Hoger-Amstellaan 11, het aanleggen van een oprit (ontvangen 08-08-2021);
  • 2021-076760, Groenling 10, het kappen van een boom (ontvangen 11-08-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-044433, Joan Muyskenweg 32A, het intern verbouwen en wijzigen gevel van een bedrijfsruimte (verzonden 09-08-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-059071, Gedempte Sluiskom 7 en 8, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 11-08-2021).