Omgevingsvergunning 17-02-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-018562, Van der Madeweg 55, het aanbrengen van een verdiepingsvloer. (ontvangen 05-02-2021);
  • 2021-018950, Van Marwijk Kooystraat 15, het uitbreiden van de 3e verdieping.(ontvangen 08-02-2021);

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  •  2021-011143, Madelief kadastraal G 1923, het bouwen van een twee onder één kapwoning (ingetrokken 20-01-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-106941, Boterbloem 77, het aanpassen van het kozijnpui in de voorgevel (verzonden 01-02-2021);

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2020-106956, Kloosterstraat 58, het maken van dakterrassen (verzonden 01-02-2021);
  • 2020-106958, Kloosterstraat 56, het maken van dakterrassen (verzonden 01-02-2021);

Ouderkerk aan de Amstel

  •  2020-109598, Boerbloem 20, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 08-02-2021);
  • 2020-109594, Klaproos 2, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 10-02-2021);
  • 2021-107593, Polderweg 3, het nieuw te bouwen 32 zorgwoningen (verzonden 01-02-2021);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.