Omgevingsvergunning 12-08-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-068765, MediArena / Passage, aanvraag kapvergunning (ontvangen 15-07-2021);
 • 2021-069143, locatie nieuwe Toekomst, tijdelijke leslokalen (ontvangen 16-07-2021);
 • 2021-069146, locatie nieuwe Toekomst, tijdelijke sciencehal (ontvangen 16-07-2021);
 • 2021-073709, Joan Muyskenweg 39, het organiseren van een evenement (ontvangen 30-07-2021);
 • 2021-074287, Van der Madeweg 55, het plaatsen van een kozijn in de voorgevel (ontvangen 03-08-2021);
 • 2021-074330, Ellermanstraat 34, het plaatsen van een hijskraan op 07-09-2021 (ontvangen 03-08-2021).

Duivendrecht

 • 2021-069579, Molenkade 27/28, het nieuw bouwen van pakhuizen (ontvangen 19-07-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-068768, Rondehoep-West 56B, het plaatsen van 6 sonderingen te water (ontvangen 15-07-2021);
 • 2021-071022, Koningin Wilhelminalaan 38, het uitbreiden van de woning (ontvangen 22-07-2021);
 • 2021-071397, Jan Bulthuisstraat 3, het plaatsen van een aanbouw voorzijde woning (ontvangen 26-07-21);
 • 2021-071404, Strandvlietlaan 22, het aanvragen van een kapvergunning (ontvangen 25-07-2021);
 • 2021-071886, Waver 25, het herbouwen van de schuren en opstallen (ontvangen 26-07-2021);
 • 2021-073100, Binnenweg 4, het plaatsen van dammen toekomstige polder (ontvangen 29-07-2021);
 • 2021-073101, Binnenweg 4, het plaatsen van een berging en overkapping (ontvangen 29-07-2021);
 • 2021-073102, Vondelstraat, Raadhuislaan en de Prins Hendrikstraat het vervangen van bomen. (ontvangen 29-07-2021);
 • 2021-073550, Abeelstraat 15, het plaatsen van zonnepanelen op de gevel (ontvangen 02-08-2021);
 • 2021-074700, Amsterdam buitengebied, het kappen en vervangen van zieke bomen (ontvangen 04-08-2021).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-044433, Joan Muyskenweg 32A, het intern verbouwen van een bedrijfsruimte (verzonden 20-07-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-052019, Klaproos 7, het plaatsen van een lichtstraat in het voordakvlak (verzonden 19-07-2021).

Kennisgeving verleende concept omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 12 augustus 2021 tot en met 22 september 2021 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer (020) 496 21 21. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-021382, Borchland 18A, brandveilig gebruik studiegebouw (verzonden 11-08-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-055766, Joop Geesinkweg 601, het wijzigen van de gevel en het plaatsen van reclame (verzonden 02-08-2021).

Duivendrecht

 • 2021-052863, Meidoornstraat 5 A, het aanbrengen van een gevelkozijn in de voorgevel (verzonden 23-07-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-059883, Schoolweg 8, het bouwen van een schuur met carport (verzonden 04-08-2021);
 • 2021-063166, Nederhoven 77, het uitbreiden aan de voorzijde van de woning (verzonden 02-08-2021);
 • 2021-050505, Raadhuislaan 34, het vergroten van het bestaande raam en het plaatsen van dakkapellen aan de voorzijde van de woning (verzonden 15-07-2021);
 • 2021-056123, Grutto 1, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 04-08-2021).