Omgevingsvergunning 10-02-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-016949, Purperreiger 48, het plaatsen van een opbouw op de 2e verdieping (ontvangen 01-02-2021);
  • 2021-016155, Rembrandt van Rijnweg 54, het wijzigen van de gevel en bebouwen van het balkon (ontvangen 30-01-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-108486, Borchlandweg 16, het kappen van 95 bomen bij sportpark "De Toekomst" (verzonden 03-02-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-103504, Prinses Beatrixlaan 12, voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 03-02-2021);
  • 2020-084000, Rondehoep Oost 9A, voor het plaatsen van een steiger (verzonden 01-02-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.