Omgevingsvergunning 08-12-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2021-107878, De Flinesstraat 6, het plaatsen van een vetvangput (ontvangen 25-11-2021).

Duivendrecht

 • 2021-109461, Rijksstraatweg 63, het renoveren van de woning (ontvangen 30-11-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

 • (Rectificatie publicatie 24-11-2021) 2021-103611, Waver 25, wijzigen bestemming agrarisch naar wonen (ontvangen 11-11-2021);
 • 2021-108408, Boomvalk 9, het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 29-11-2021);
 • 2021-108962, Holendrechterweg 21B, het werken in het dijklichaam (ontvangen 30-11-2021);
 • 2021-108991, De Paarl 51, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 30-11-2021);
 • 2021-109475, Holendrechterweg nabij 37, A9 het maken van een uitweg (ontvangen 30-11-2021);
 • 2021-109478, A9 aanpassen poort 27 (ontvangen 30-11-2021);
 • 2021-108846, Waver 23K 502, het realiseren van een duikerdam (ontvangen 29-11-2021).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-102938, Boterbloem 65, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken 29-11-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-099487, Boterbloem 10, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden 01-12-2021);
 • 2021-101078, Hoger Einde-Zuid 15, het kappen van twee bomen (verzonden 02-12-2021).