Omgevingsvergunning 03-03-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-022817, Spaklerweg 75, het aanpassen van de indeling en het vernieuwen van kozijnen (ontvangen 21-02-2021);
  • 2021-023255, De Flinesstraat 2, het plaatsen van een dakterras en een dakopbouw (ontvangen 22-02-2021);
  • 2021-023234, voormalig slibdepot, het kappen van bomen (ontvangen 22-02-2021);
  • 2021-023491, Van der Madeweg 40, het plaatsen van een hijskraan op 3 maart 2021 (ontvangen 23-02-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-022803, Hoofdenburg 121, het kappen van een boom (ontvangen 21-02-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-013666, Spaklerweg 75, het aanpassen van de bedrijfsnaam op de gevel (verzonden 22-02-2021);
  • 2021-013666, (nabij Buitensingel 6), het tijdelijk gebruik als Sportpark perceel B 3721 (verzonden 01-03-2021).

Duivendrecht

  • 2020-018479, Rijksstraatweg 132, het realiseren van een dakopbouw (verzonden 25-02-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.