Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

Het betreft een aanvraag voor het verruimen van de maximaal vergunde LPG-doorzet van 600 m3 per jaar naar 999 m3 per jaar.

Ontvangstdatum aanvraag: 7 april 2020.

Aanvrager: Total (Servauto Nederland B.V.)

Locatie: Verlengde Van Marwijk Kooystraat 40, Duivendrecht

Zaaknummer: 9554125

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.