Omgevingsvergunningen 29-09-2020

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-084008 MediArena 9A, het betrekken van een nieuw kantoorgebouw (ontvangen 18-09-2020);
 • 2020-084956 Van der Madeweg 29, het plaatsen van drie kantoorunits (ontvangen 22-09-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-084000 Rondehoep Oost 9 A, het realiseren van een steiger (ontvangen 18-09-2020).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Duivendrecht

 • 2020-072944, In de Watermolen 88, het kappen van een boom (vergunningvrij, verzonden 21-09-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande 
aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-068810, Van Marwijk Kooystraat 15, het uitbreiden van de 2e verdieping (verzonden 21-09-2020);
 • 2020-070002, Ellermanstraat 30, omgevingsvergunning voor het tijdelijke afwijken van het gebruik (verzonden 21-09-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-068804, Jonge Linde 26, het vergroten van de woning (verzonden 18-09-2020);
 • 2020-068814, Binnenweg 6a, herstel waterinlaat Amstel (verzonden 21-09-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-072940, Verlengde van Marwijk Kooystraat 1D, het bouwen van een tijdelijk logistiek centrum en testlocatie van het GVB (verzonden 24-09-2020);
 • 2020-070046, De Flinesstraat 6, het plaatsen van verdiepingsvloer in het bestaande bedrijfspand (verzonden 22-09-2020);
 • 2020-053155, De Flinesstraat 6, het creeren van een performance centrum (verzonden 22-09-2020);
 • 2020-071152, Joop Geesinkweg 129,, het inrichten van 36 m2 ten behoeve van terras op eigen terrein (verzonden 22-09-2020).

Duivendrecht

 • 2020-075846, Kruizemunthof 11, het kappen van een zomereik (verzonden 24-09-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-054382, Binnenweg 17, het kappen van 3 bomen en verplaatsen van 1 boom (verzonden 17-09-2020);
 • 2020-055846, Binnenweg 17, het oprichten van twee schuren (verzonden 23-09-2020);
 • 2020-074713, Kadastraal perceel G 1554 Schoolweg, het kappen van 3 bomen op een te saneren terrein (verzonden 24-9-20);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.