Omgevingsvergunningen 28-10-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2020-092373 Kruizemunthof 27, het wijzigen van de voor en achtergevel met een aanbouw (ontvangen 18-10-2020);
 • 2020-092382 Kloosterstraat 57, het kappen van een boom in de achtertuin (ontvangen 18-10-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-091847 Nederhoven 17, het vergroten van de woning (ontvangen 15-10-2020);
 • 2020-092258 Hogerlustlaan 11, het plaatsen van een dakkapel voorzijde (ontvangen 16-10-2020);
 • 2020-092262 Swanevelt 49, het plaatsen van een dakopbouw. (ontvangen 16-10-2020);
 • 2020-092263 Koningin Julianalaan 32, het aanbouwen en renoveren van de woning (ontvangen 16-10-2020;\2020-093158 Schoolweg (naast huis nummerr 3), het bouwen van een nieuwbouw woning (ontvangen 19-10-2020;
 • 2020-093172 Prinses margrietlaan 2, het kappen van een boom in de achtertuin (ontvangen 19-10-2020);
 • 2020-093178 Molenpad 2, het gebruiken van de ijsbaan door de Amstelschutters (ontvangen 20-10-2020;

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Duivendrecht

 • 2020-092382 Kloosterstraat 57, het kappen van een boom in de achtertuin. (vergunningvrij, verzonden 22-10-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-053916 Joan Muyskenweg 28, het tijdelijk uitbreiden van het parkeerterrein voor bezoekers van de Bouwmaat (verzonden 15-10-2020);
 • 2020-080712, Joan Muyskenweg 28, het plaatsen van een ondergrondse putbehuizing WKO The Joan Amsterdam (verzonden 22-10-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-065526 Binnenweg 17, het oprichten van twee schuren (verzonden 20-10-2020);
 • 2020-076780 Strandvlietlaan 3, het realiseren van een uitrit (verzonden 20-10-2020);
 • 2020-081514, Rondehoep West 52 A, het bouwen van een kapschuur (verzonden 22-10-20).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.