Omgevingsvergunningen 23-12-2020

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-108486 Borchlandweg 16, het kappen van 95 bomen (ontvangen 14-12-2020);
  • 2020-109570 MediArena 2, het verplanten van 1 linde (ontvangen 16-12-2020).

Duivendrecht

  • 2020-108479 Rijksstraatweg 132, het bouwen van een dakopbouw (ontvangen 12-12-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-109598 Boterbloem 20, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 16-12-2020);
  • 2020-109594 Klaproos 2, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 16-12-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • 2020-092373 Kruizemunthof 27, het wijzigen van de voor-en achtergevel met een aanbouw (verzonden op 14-12-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-075348 Overweg 149, het wijzigen van het kozijn en vergroten carport (verzonden op 10-12-2020);
  • 2020-093747 Koningin Emmalaan 41, het plaatsen dakkapel voorzijde woning (verzonden op 14-12-2020);
  • 2020-095329 Rondehoep West 52 A, het bouwen van een sauna/sportruimte (verzonden 16-12-2020).

Duivendrecht

  • 2018-016174, Waddenland 84 en 85, het splitsen van een appartement in twee appartementen op basis van de Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2020 (verzonden op 10-12-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.