Omgevingsvergunningen 23-09-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-081889 van der Madeweg 40, het bouwen van een nieuw kantoorgebouw ( ontvangen 11-09-2020).

Duivendrecht

  • 2020-081531 Industrieweg 35, het rooien van 4 houtopslagstanden (ontvangen 11-09-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-081521 Holendrechterweg 33, het vernieuwen van een aanlegsteiger (ontvangen 10-09-2020);
  • 2020-081514 Rondehoep West 52 A,  het bouwen van een kapschuur (ontvangen 10-09-2020).

Kennisgeving verleende concept omgevingsvergunning (uitgebreide verleende omgeveingsvergunningen (regulier))

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-065607, Jan de Beyerhof 42, het verwijderen van de draagmuur tussen de keuken en woonkamer (verzonden 14-09-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.