Omgevingsvergunningen 19-08-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-072940 Verlengde van Marwijk Kooystraat 1A, het oprichten van een tijdelijk logistiek centrum van het GVB met kadastrale nummer A1556 (ontvangen 10-08-2020).

Duivendrecht

  • 2020-072944 In de Watermolen 88, het kappen van een boom (ontvangen 10-08-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-063912 Klaproos 1, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 10-07-2020);
  • 2020-072049 Nederhoven 36, het maken van een opbouw op een uitbouw (ontvangen 09-08-2020);
  • 2020-072962 Boomvlak ter hoogte van nummer 16, het bouwen van een steiger (ontvangen 12-08-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-055846 Binnenweg 17, het oprichten van twee schuren (verzonden 12-08-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-056100 Purperreiger 84, het uitbreiden van de woning (verzonden 13-08-2020);
  • 2020-067993 Pieter Braaijweg 205 (kavel 2.6) het oprichten van een bedrijfspand (verzonden 13-08-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-056100 Purperreiger 84, het uitbreiden van de woning (verzonden 13-08-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.