Omgevingsvergunningen 18-03-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-029077, MediArena 2, het realiseren van een tijdelijke opname locatie (ontvangen 09-03-2020).

Duivendrecht

  • 2020-029096, In de Houtzaagmolen 32, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvangen 11-03-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-027917, Rondehoep Oost (tussen) 11-11c, het bouwen van een aanlegsteiger (ontvangen 08-03-2020);
  • 2020-027913, Rondehoep West 53A, het wijzigen bestemming gebruik agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning (ontvangen 08-03-2020);
  • 2020-029084, Hendrick van Avercampweg 6, het uitbreiden en wijzigen van de woning (ontvangen 10-03-2020);
  • 2020-029089, Madelief kavel 20, het nieuw bouwen van een woning (ontvangen 11-03-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-011905, Rondehoep Oost 12,het bouwen van een woonhuis van een van de twee aan een geschakelde woningen (verzonden 06-03-2020);
  • 2020-011902, Rondehoep Oost 12,het bouwen van een woonhuis van een van de twee aan een geschakelde woningen (verzonden 06-03-2020);
  • 2020-007109, Rondehoep Oost 11c,het bouwen van een aanlegsteiger (verzonden 02-03-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2019-099776, De Passage 5,het plaatsen van een tijdelijke unit voor een periode tot 1 juni 2021 (verzonden 05-03-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.