Omgevingsvergunningen 16-12-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-107175 Borchlandweg 18, het tijdelijk gebruik van het studiegebouw (ontvangen 08-12-2020).

Duivendrecht

  • 2020-106564 Basilicumhof 2, het uitbouwen van de voorzijde van de woning. (ontvangen 07-12-2020);
  • 2020-106956 Kloosterstraat 58, het bouwen van dakterrassen (ontvangen 07-12-2020);
  • 2020-106958 Kloosterstraat 56, het bouwen van dakterrassen (ontvangen 07-12-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  •  2020-106941 Boterbloem 77, het aanpassen van de gevel (ontvangen 07-12-2020);
  • 2020-107593 Polderweg 3, het bouwen van 32 zorgwoningen (ontvangen 09-12-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2020-089710, Korenbloemstraat 7 tot en met 13B, het splitsen van het pand in appartementsrechten op basis van de huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2020 (verzonden op 27-11-2020). 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-068804, Jonge Linde 26, het vergroten van de woning (verzonden op 3-12-2020); 
  • 2020-091191, Swanevelt 51, het uitbouwen van de voorzijde van de woning (verzonden op 07-12-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.