Omgevingsvergunningen 13-05-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2020-043775, Rijksstraatweg 140, het realiseren van een aanbouw aan de zijgevel van de woning (ontvangen 01-05-2020 ).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-029717, Koningin Julianalaan 39, het dempen van de teensloot (ingetrokken 01-04-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2020-029096, In de Houtzaagmolen 32, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 06-05-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-037294, Boterbloem 8, het maken van een constructieve doorbraak (verzonden 01-05-2020);
  • 2020-029089, Madelief kavel 20, het nieuw bouwen van een woning (verzonden 06-05-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.