Omgevingsvergunningen 12-08-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-070002, Ellemanstraat 30, het aanvragen van een tijdelijk ontheffing (ontvangen 30-07-2020);
 • 2020-070046, De Flinesstraat 6, het plaatsen van een verdiepingsvloer in het magazijn (ontvangen 31-07-2020);
 • 2020-071147, Van der Madeweg 55, lijst van bedrijfsactiviteiten (ontvangen 04-08-2020);
 • 2020-071152, Joop Geesinkweg 129, het creëren van een performance centrum (ontvangen 04-08-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-063912, Klaproos 1, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 10-07-2020);
 • 2020-071141, Rondehoep Oost 9Q, het kappen van twee bomen (ontvangen 03-08-2020);
 • 2020-071159, Rondehoep Oost 9Q, het vervangen van een schuur en het bouwen van een overkapping (ontvangen 04-08-2020).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-050922, Boomvlak 2, het realiseren van een aanlegsteiger (weigering, verzonden 22-07-2020);
 • 2020-065594, Boomvalk 4, het realiseren van een aanlegsteiger (weigering, verzonden 03-08-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-053155, De Flinesstraat 6, het inrichten van 36 m2 voor terras op eigen terrein (verzonden 28-07-2020);
 • 2020-053916, Joan Muyskenweg 28, het tijdelijke uitbreiden van het parkeerterrein (verzonden 03-08-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-054382, Binnenweg 17, het kappen van drie bomen en verplaatsen van een boom (verzonden 05-08-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-061611, Koningin Julianalaan 24, het kappen van een boom (verzonden 03-08-2020);
 • 2020-061633, Ransuil 15, het realiseren van een dakopbouw op de 1e verdieping (verzonden 28-07-2020);
 • 2020-054364, Prinses Ireneplantsoen 10, het vergroten van de woning (verzonden 05-08-2020);
 • 2020-053022, Ambachtenstraat 84, het kappen van vier bomen (verzonden 05-08-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreid)

De verleende omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u van 13-08-2020 tot en met 23-09-2020 digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer (020) 496 21 21. Tijdens deze terinzagelegging kan beroep worden aangetekend. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2019-056163, Waver 37B, het verkrijgen van de status van plattelandswoning (verzonden 05-08-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.