Omgevingsvergunningen 11-03-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-025427, Patrijs 5, het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping (ingekomen 27-02-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-007109, Rondehoep oost 11c, het bouwen van een aanlegsteiger (verzonden 02-03-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2019-093848, Spaklerweg 52, het realiseren van een grotere entreeruimte en extra kantoorruimte (verzonden 04-03-2020);
  • 2019-099776, De Passage 5, voor het plaatsen van een tijdelijke unit voor een periode tot 1 juni 2021 ten bate van gemeentelijke beheerders van het sportpark (verzonden 05-03-2020).

Duivendrecht

  • 2020-018506, In de Korenmolen 48, het maken van een raam in de zijgevel (verzonden 26-02-2020);
  • 2020-020667, MediArena 2, het plaatsen van een nieuw kozijn in de achtergevel op de 1e verdieping (verzonden 02-03-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-017166, Prinses Ireneplantsoen 8, het vergroten van de woning (verzonden 05-03-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.