Omgevingsvergunningen 09-09-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2020-078899 Kloosterstraat 19 , het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning en een bouwwerk in de achtertuin (ontvangen 02-09-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-075348 Overweg 149, Het vervangen en vergroten van het kozijn in de voorgevel (ontvangen 20-08-2020);
  • 2020-078892 Nederhoven 13, het vergroten van een dakkapel (ontvangen 01-09-2020).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2020-063429, Verbindingsweg 1 A, het toppen van een boom op volkstuingroep Ons Lustoord (ingetrokken, verzonden 31-08-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • 2020-065518 Rijksstraatweg 36, Het realiseren van een aanbouw aan de zijkant van de woning (verzonden 03-09-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2020-073462, In de Korenmolen 1, het maken van een nieuw badkamerraam (verzonden 31-08-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-071159, Rondehoep Oost 9 Q, het plaatsen van een schuur met overkapping (verzonden 31-08-2020);
  • 2020-063912, Klaproos 1, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 31-08-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.