Omgevingsvergunningen 08-04-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-033702, Binnenweg 17, het aanleggen van een tijdelijke bouwweg (ontvangen 28-03-2020);
  • 2020-033703, Waver 51 C, het melden van een mantelzorgwoning/kantoor en aanvraag huisnummer (ontvangen 28-03-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2020-023506, Basilicumhof 47, het wijzigen van de voorgevel (verzonden 01-04-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-017165, Prinses Margrietlaan 16, het vergroten van de woning (verzonden 30-03-2020);
  • 2020-024876, Aan de Wind 9, het kappen van een beschadigde populier (verzonden 30-03-2020);
  • 2020-012732, Binnenweg 14, het plaatsen van twee dakkapellen, het wijzigen van de kopgevel en het maken van een balkon voor het realiseren van een bed & breakfast (verzonden 01-04-2020);
  • 2020-018512, achter Waver 52, het vervangen van de schuur (verzonden 01-04-2020);
  • 2020-031382, langs de N522, het kappen van twee bomen (verzonden 02-04-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.