Omgevingsvergunningen 05-08-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-067993 Pieter Braaijweg PB-2.6, het bouwen van een nieuw studiogebouw (ontvangen 24-07-2020);
 • 2020-068810 Van Marwijk Kooystraat 15, het uitbreiden van de 2e verdieping (ontvangen 28-07-2020);

Duivendrecht

 • 2020-065518 Rijksstraatweg 36, het uitbouwen van een woning (ontvangen 13-07-2020);
 • 2020-067997 In de Korenmolen 44, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 26-07-2020);
 • 2020-066876 Rijksstraatweg 228, het graven van proefsleuven (ontvangen 20-07-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-063912 Klaproos 1, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 10-07-2020);
 • 2020-065526 Binnenweg 17, nieuwbouw schuren (ontvangen 14-07-2020);
 • 2020-065588 Koningin Wilhelminalaan 4, het overkappen van een zitkuil (ontvangen 14-07-2020);
 • 2020-065594 Boomvalk 4, het plaatsen van een steiger (ontvangen 14-07-2020);
 • 2020-065562 Binnenweg 17, het uitoefenen van een nevenfunctie (15-07-2020);
 • 2020-065607 Jan de Beyerhof 42, het wijzigen van een draagconstructie in de woning (ontvangen 15-07-2020);
 • 2020-065905 Rondehoep West 56, het vernieuwen van een dak (ontvangen 17-07-2020);
 • 2020-067992 Rondehoep West, het vervangen van de toegangsbrug naar het Amsteleiland (ontvangen 24-07-2020);
 • 2020-068804 Jonge Linde 26, het uitbouwen van de woning (ontvangen 27-07-2020);
 • 2020-068814 Binnenweg 6a, het herstellen van een waterinlaat aan de Amstel. (ontvangen 28-07-2020.

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-058527, Sluitvaart 210, adoptie gemeentegrond (omgevingsvergunningvrij, verzonden 14-07-2020);

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-038611, Ellermanstraat 31, het plaatsen van reclame op het dak en aan de gevel (20-07-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-053022, Ambachtenstraat 84, het kappen van bomen ten dienste van de Oranjevereniging en Jan Coevert veer (27-07-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-038611, Ellermanstraat 31, het plaatsen van reclame op het dak en aan de gevel (20-07-2020).

Duivendrecht

 • 2020-043775, Rijksstraatweg 140, het realiseren van een aanbouw aan de zijgevel van de woning, (verzonden 24-07-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-055284, Ransuil 12, het realiseren van een aanlegsteiger, (verzonden 16-07-2020);
 • 2020-056472, Hoger einde-Noord 29, het realiseren van een carport in het voorerf, (verzonden 16-07-2020);
 • 2020-063334, Molenpad 1, het tijdelijk wijzigen van het gebruik tot 15 oktober 2020 van de bestemmingen “Agrarisch met waarden en Natuur- en landschapswaarden” naar de bestemming “horecavoorziening met terras”, (verzonden 17-07-2020).

Verlengen termijn tijdelijke omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2019-071520, Joan Muyskenweg 28, het tijdelijk plaatsen van een reclamebord tot 08-10-2020, termijn verlengd tot 01-08-2021 (verzonden 16-07-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.