Omgevingsvergunningen 04-03-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2020-023512, Van der Madeweg 21, het nieuw bouwen van een bedrijfsgebouw (ontvangen 21-02-2020);
 • 2020-024634, Spaklerweg 52, het plaatsen van een handelsreclame (ontvangen 26-02-2020);
 • 2020-025055, MediArena 12, het aanbrengen van een HDPE buis 40mm ten bate van een glasvezel kabel (ontvangen 27-02-2020).

Duivendrecht

 • 2020-023506, Basilicumhof 47, het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 21-02-2020);
 • 2020-024881, Azaleastraat 36, het plaatsen van een dakkapel en maken van een doorbraak achtergevel (ontvangen 25-02-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2020-024876, Aan de Wind 9, het kappen van een beschadigde populier (ontvangen 24-02-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2019-098912, Rondehoep Oost 25, het veranderen van een zorgcomplex naar appartementen en een hospice (verzonden op 24-02-2020);
 • 2019-005802, Dorpsstraat 7, het plaatsen van een luifel (verzonden op 26-02-2020);
 • 2020-012732, Binnenweg 14, het plaatsen van 2 dakkapellen en een balkon voor het realiseren van een bed & breakfast (verzonden 27-02-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Duivendrecht

 • 2020-010466, Kloosterstraat 31, 33 en 37, het plaatsen van nieuwe balkons (verzonden 26-02-2020).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2019-084769, Koningin Julianalaan 39, het bouwen van een bijgebouw en verbreden van de brug (verzonden 24-02-2020);
 • 2020-017167, Purperreiger 90, het realiseren van een dakopbouw (verzonden 26-02-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.