Omgevingsvergunningen 01-09-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-075348 Overweg 149, Het vervangen en vergroten van het kozijn in de voorgevel (ontvangen 20-08-2020);
  • 2020-075846 Kruizemunthof 11, het kappen van een boom (ontvangen 21-08-2020);
  • 2020-076780 Strandvlietlaan 3, het realiseren van een uitrit (ontvangen 25-08-2020).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-061615 Binnenweg 4, het realiseren van een autostalling (verzonden 21-08-2020).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2020-061592, Koningin Wilhelminalaan 5 C, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde (verzonden 21-08-2020);
  • 2020-055690, Prinses Ireneplantsoen 19, het plaatsen van een dakterras (verzonden 21-08-2020);
  • 2020-061627, Overweg 56, het dichtbouwen van een open ruimte (verzonden 26-08-2020).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.